Informujemy, że działalność ZiqZaq Kreacje Sp. z o.o. 
z dn. 1 stycznia 2018 r. została czasowo zawieszona. 
Przepraszamy za niedogodności.

Kontakt

Napisz - lubimy pisać!
Zadzwoń - lubimy rozmawiać!

ZiqZaq Kreacje Sp. z o.o.

Adres siedziby:
ul. Marszałkowska 68/70 lok. 34
00-545 Warszawa

Adam Kundzicz
Corporate Identity Designer
tel. +48 504 18 98 38
e-mail: info@ziqzaq.pl

Rachunek - Crédit Agricole: 12 1940 1076 2108 0990 0000 0000

ZiqZaq Kreacje Sp. z o.o. jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000352115,
NIP: 7010227938, REGON: 142316285, kapitał zakładowy 5.000 PLN opłacony w całości.